МИГ Харманли проведе две двудневни обучения и седем информационни срещи във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 13, 2019 14:57

МИГ Харманли проведе две двудневни обучения и седем информационни срещи във връзка с планираните дейности за популяризиране на  Стратегията за водено от общностите местно развитие

Акценти

  • МИГ Харманли проведе две двудневни обучения и седем информационни срещи

Свързани публикации

Миг Харманли
Миг Харманли

През месец ноември, МИГ Харманли проведе две двудневни обучения на следните теми:
1. „Придобиване на компетентности за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за водено от общностите местно развитие“ – По време на обучението бяха разгледани етапите от успешното изпълнение на един проект, административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – за възложители по ЗОП и за възложители по ПМС, предмет на договора, срокове за изпълнение, условия, размер и начин за изплащане на авансово, междинно и окончателно плащане, права и задължения на ДФЗ, бенефициентите и МИГ, основания за намаляване или отказ за изплащане на финансова помощ, изменения и прекратяване на договор за БФП и др.
2. „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП“ – По време на обучението беше разгледана правната уредба – ПМС 160/01.07.2016г., общите принципи при избор на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г., видове процедури за избор на изпълнител, Закон за обществените поръчки, видове процедури по ЗОП, общи правила за избор на изпълнител по реда на ЗОП, документация за участие в процедури за възлагане на обществена поръчка, технически спецификации, критерии за подбор и оценка, договор за възлагане на обществена поръчка и др. Бяха проведени дискусии по темите, на участниците бяха раздадени сертификати за участие в обученията.
През месец декември, МИГ Харманли проведе седем информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“. Всички присъстващи бяха запознати с мерките за подпомагане, включени в стратегията, индикативната годишна работна програма за 2020г., постигнатите резултати и реализирани дейности през изминалата 2019г., подадените и одобрени от МИГ проектни предложения, сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и др. В края на всяка информационна среща, беше провеждана дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси и разглеждани конкретни казуси.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 13, 2019 14:57
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама