Мария Киркова: „Стремя се да съм близо до хората“

Милена Митева
От Милена Митева декември 24, 2016 12:58

Мария Киркова: „Стремя се да съм близо до хората“

Акценти

 • Вестник Сакарнюз, брой 31/ 23 декември 2016 година - 5 януари 2017

Свързани публикации

Какво според вас е най-значимо от свършеното през 2016-та? Каква оценка си давате вие? Какво остана несвършено през тази година?

Преди малко повече от година положих клетва като кмет на община Харманли и обещах на жителите, че ще работя за тяхното благоденствие и повишаването на качеството на живот. Спокойно мога да заявя, че аз и моят екип работихме целенасочено за постигане на поставените цели, начертахме ясна стратегия за изпълнение на значими проекти и уверено я следваме. Сигурна съм, че ще се съгласите с мен, че реализирането на големите инфраструктурни проекти няма как да се случи за толкова кратко време, но по-важното е, че вече имаме ясно формулирани приоритети. В процес на разработване сме на идейни и технически проекти, които изискват време, финансов и човешки ресурс, за да бъдат реализирани. Мисля че всяка една работа е значима…, дали ще се положат основите при реализирането на дадена идея, която да се надгражда във времето, или изграждането на нещо ново, колкото и просто да се струва отстрани.
Ще започна, с това, че зарадвахме малките жители на общината с 4 нови детски площадки – 3 на територията на Харманли, изградени със собствени средства и една в с. Шишманово по проект, финансиран чрез ПУДООС.
По друг чрез НДЕФ успяхме да осигурим финансиране, за саниране на сградите на ОУ „Отец Паисий”. За топлинния комфорт и осигуряването на добри условия за протичането на учебния процес са инвестирани близо 220 000 лв. По вина на фирмата изпълнител, строителните дейности отнеха малко повече време, но съгласете се с мен, ние като местна власт сме длъжни да упражняваме стриктен контрол върху свършената работа и да отстраняваме нередностите навреме, с цел да опазим живота и здравето на децата – ученици в училището. Тук искам да използвам възможността и да информирам учители и родители, че от новата 2017 година, след коледната ваканция децата вече ще се върнат в класните си стаи и ще продължат нормалния си учебен процес в реновираното училище. Съвсем скоро ще бъдат открити първите санирани жилищни сгради в Харманли по Националната програма за енергийна ефективност. Надявам се, изпълнението на програмата да продължи и занапред.
Чрез одобрен проект по „Красива България” успяхме да осигурим финансиране за цялостен ремонт на опожарената сграда на кметството в с. Рогозиново, която вече функционира.
Отново с проект по „Красива България“, с проектно предложение ”Достъпна среда в сградата на община Харманли чрез изграждане на асансьор” вече е разрешен наболял проблем от години. Хората в неравностойно положение ще имат равен достъп до всички нива на сградата на ОбА Харманли.
Ефективна мярка срещу престъпността и сътрудничеството на местната власт и органите на реда, е първият етап от изграждането на видеонаблюдението в града. Поставянето на камери на възлови места улеснява изключително много служителите на РУП Харманли и „Общинска охрана“. Това бе и един от основните приоритети в реализирането на управленската ми програма. Предстои увеличаване на броя на камерите, с цел по-голям обхват на територията за видеонаблюдение.
Изграждане на светофар на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Балкан“ – обещах това на гражданите и то вече е факт…устройството от няколко дни е в експлоатация. Сега от нас зависи доколко ще спазваме правилата, за да не стават инциденти.
Започнахме дейности по цялостно почистване на гробищните паркове в града и по селата. Обновена и ремонтирана е Ритуалната зала на Гробищния парк в Харманли. Изцяло е подменена покривната конструкция, а сградата е реновирана, както отвън така и вътрешното пространство. Бяха осигурени средства и за изграждане на втори ритуален дом на Гробищния парк, който е почти готов.
Жителите на с.Славяново вече разполагат с ремонтирано помещение за обществена дейност – културни мероприятия, масови прояви. Част от сграда, общинска собственост е пригодена за това, след като жителите на селото споделиха необходимостта от подобна зала.
Наследихме редица неразплатени сметки и общински дълг със завиден лихвен процент. Към настоящия момент, със задоволство мога да заявя, че всички стари задълженията на общината са изплатени. Проведохме редица преговори с банката кредитор и успяхме да предоговорим годишния лихвен процент върху дължимата сума от два и половина милиона лева на 1.5%, вместо фиксирания 5.3 първоначелен. Около 340 000 лв. ще бъдат спестени за целия срок на погасяване на задължението.
Няма как да подмина и проектите със социална насоченост… Община Харманли беше една от двете в България, избрана да презентира опита си и механизмите за реализирането на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Харманли” пред представители на Европейската комисия. Надграждането на проекта, мултиплициращият ефект и увеличеният /почти двойно/ брой потребители – 150, ползващи предлаганата услуга „безплатен обяд“ и ефективно реализираните дейности бяха маркирани като „добри практики“ в община Харманли от експертите на ЕК.
Използваме всяка възможност за осигуряване на заетост на безработни лица по подходящи програми – към този момент са 17 на брой, повечето от които са по селата.
По проект „Осигуряване на социални услуги за жителите на Община Харманли“ продължаваме да удовлетворяваме потребностите от съдействие за социално включване и нуждите от специализирано консултиране на целевата група. От тази социална услуга се възползват 102 потребители.
Това са основните аспекти от едногодишния труд на моя екип.
Тук обаче искам смело да заявя, че освен реализираните идеи усърдно работим за разработване и обосновка на редица нови. Подготвяме технически проекти, а много наши проектни предложения очакват оценяване от управляващи органи на програми за финансиране. Сигурна съм, че в най-скоро време ще можем да се похвалим с одобрение на нашите предложения и те ще бъдат реализирани. Възможно е, не всеки проект да получи одобрение, но това не ще ни спре да продължаваме.
Няма как да не отбележа, че първата година от мандата ми бе година белязана с безпокойство … от бедствени ситуации, пожари, обществено недоволство от заливащата града ни мигрантска вълна… Проблеми, на които посветих немалко усилия и време.
Но въпреки всичко, аз и моят екип успяхме да се справим…не допуснахме пожарите от лято 2016 да вземат човешки жертви. Направихме всичко възможно и продължаваме да настояваме пред институциите на национално ниво за това, РПЦ Харманли да се превърне в център от затворен тип. Но… знаете, че съществуването и управлението на Центъра е в ръцете на ДАБ към МС.

Смятате ли, че имате добра комуникацията с гражданите на Харманли и те са наясно със свършената ви работа?
Смятам, че един кмет трябва да бъде в непрекъснат диалог с хората, които са му гласували доверие. Всеки гражданин е добре дошъл при мен. Старая се да изслушвам и вниквам в проблемите и да направя всичко в правомощията си, казусите да бъдат разрешени. Точно затова въведох и бланките, които се попълват от желаещите да се срещнат с мен, за да мога да съм подготвена с експертно мнение от членовете на моя екип в зависимост от поставения въпрос. Между другото това е добра практика и в други общини. В много от срещите ми с гражданите, служители на администрацията също присъстват.
Заедно търсим решенията по поставените от хората проблеми. Запозната съм и с проблемите на населените места в общината чрез срещите, които осъществявам със жителите на всяко едно село при редовните си посещения.
Всеки гражданин, който се интересува от дейността на администрацията може да почерпи информация от обновената интернет страница на община Харманли.
Стараем се, да информираме хората за дейността си и чрез социалните мрежи. Доколко се справяме, гражданите ще преценят това. До този момент на никой не сме отказали информация по даден конкретен въпрос.

Кога ще започнат ремонтите по улиците в града и тези на междуселската пътна мрежа?
След няколко „първи копки“ пътят Харманли – Българин беше завършен през 2016 година. Вярно е, че осигурените 4 млн. лв. са отпуснати от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, но няма как да подмина усилията и убедителните преговори, които ръководството на община Харманли осъществи за осигуряването на тези средства и завършването на ремонтните дейности.
През изминалата година се извършиха частични ремонти на улици в града. Ремонтирана беше и пътна инфраструктура от общинска пътна мрежа между населените места. Пътят с. Иваново – с. Лешниково бе основно ремонтиран. В много от населените места беше подобрено състоянието на съществуващи улици без никаква настилка, като на тях бе положен фрезован асфалт. Очакваме оценката на нашите проектни предложения с основна цел подобряване на пътната инфраструктура в общината. Оптимист съм в тази насока и мисля, че съвсем скоро добрите новини ще пристигнат.
Харманлийци се радват на изцяло обновени тротоари по бул. „България“ – отсечката от бул. „Освободител“ до бул. „Люлебургас“- и от нея до „Ал.Стамболийски“ .

Не смятате ли, че синята зона и светофарът ще натоварят движението по улиците Александър Стамболийски и Алеко Константинов?
Платеното почасово паркиране е практика в много общини – и малки и големи. Предприехме тази стъпка, за да въведем ред в безразборното паркиране в центъра на Харманли. Според мен правила трябва да се създават, там където е необходимо и най-важното, те трябва да се спазват. Всичко останало е ниво на култура и съвест от страна на гражданите.
В началото на 2017 година платеното почасово паркиране в Харманли ще бъде факт. Реалността ще покаже дали ще има проблеми и кои пътни артерии ще пострадат от новия режим на паркиране. Ще се стремим да отстраняваме проблемите по най-безболезнен за гражданите начин.

Кога ще започне изграждането на парк на мястото на блока без стълби? Предприемате ли ремонтни дейности и на съседния до него общински разрушен участък?

След дълги години на очакване, жителите на квартала на „общежитието без стълби“ и на съседната недостроена сграда споделят, че са особено щастливи от премахването на панелните останки. Освен това мнението на експертите беше, че тези сгради са потенциално опасни и не подлежат на ремонт. Терените вече са разчистени. На единия ще бъде изградена мултифункционална спортна площадка. Пространството ще се облагороди и ще се превърне в атрактивна зона за отдих и забавления. В съседство вече е изградена и детска площадка. Имаме идея и за другия терен, но най-вероятно там ще търсим финансиране по европейски програми.

Ще бъдат ли отпуснати още средства за облагородяване на междублокови пространства? Ще бъдат ли изградени още детски площадки?
Подобряването на инфраструктурата и визията на града и общината е един от основните приоритети в управленската ми програма. Предвиждаме облагородяване на пространства около всяка санирана сграда по Националната програма за енергийна ефективност.
През изминалата година, се опитахме да мотивираме младите хора от града да се включат в обществения живот и да предложат идеи за облагородяване на междублокови пространства, а община Харманли да финансира проектните им предложение. За моя изненада, нямаше особен интерес от страна на потенциалните бенефициенти. Постъпиха само няколко предложения, които бяха финансирани и реализирани. Може би, и следващата година ще продължим да работим в тази насока с младите хора, като предложим на кандидатите експертна помощ и съдействие от страна на общинските служители при изготвянето и попълването на формулярите, въпреки, че те са максимално достъпни.
В Бюджет 2017 на община Харманли отново ще бъдат заложени средства за изграждане на съоръжения за игра и забавления. Ще има нови детски площадки – едната от тях ще бъде в кв. „Тракия“, а финансирането й ще бъде осигурено от фирма, осъществяваща търговска дейност на територията на общината.

Ще се радват ли скоро жителите и гостите на града на обновена и ремонтирана база на стадион „Хеброс“?
За този обект е необходимо мащабно финансиране. В началото на следващата година ще предложим за обсъждане пред спортната общественост и гражданите на Харманли, проектно предложение за изграждане на спортен комплекс на територията на стадион „Хеброс“. Работим усилено в тази насока и ще направя всичко възможно да сбъдна моята и тази на съгражданите ми мечта за обновяване на спортната база в Харманли.

Какво ще пожелаете на жителите на община Харманли?
На всички мои съграждани и техните семейства пожелавам да бъдат здрави. Нека новата 2017 година бъде успешна за всички. Весела Коледа!
Много настроение в празничните дни.

Милена Митева
От Милена Митева декември 24, 2016 12:58
Напиши коментар

5 Коментара

 1. stanislav декември 30, 19:08

  kakav ekip ima samo ne mi e qsno

  Отговори на този коментар
 2. roni декември 28, 00:44

  скрита реклама/платена публикация

  Отговори на този коментар
 3. kiki декември 24, 23:17

  Екипа и е 80% от хората на Лисков,които съвсем скоро ще я качат на „динена кора“

  Отговори на този коментар
 4. Ivan ivanov декември 24, 14:09

  Не съм съгласен, че срещата с кмета е лесна, налага се да чакаш по 2-3 седмици за стеща с нея, освен ако не сте от ромски произход.

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама