Мария Киркова: „Чака ни още много работа за Харманли“

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 25, 2019 11:17

Мария Киркова: „Чака ни още много работа  за Харманли“

Госпож Киркова, след четири години на кметския стол с какво усещане се изправяте пред жителите на Харманли за нов мандат?
Спокойна, удовлетворена, уверена и готова за работа. Ще ви призная, че в предишната предизборна кампания, която организирахме, се чувствах съвсем различно. Тогава имаше много по-голям превес на емоциите – бях възмутена за това, че толкова много години е имало едно управление с акцент на застоя. Не можех да повярвам, че за толкова години не е намерена воля да се свършат дори елементарни подобрения в общината. Като човек, който години наред е бил сред работещи хора, на “ти с бизнеса” и свикнали винаги да намират решения – аз не можех да допусна, че за управителите на Общината не важат тези принципи. Сега, след като преди четири години получих доверието на хората, сформирахме екип и един мандат се борим с решаването на безбройните, натрупали се с годините проблеми в Харманли, мога да ви кажа, че вече не емоцията, а рационалното мислене изгражда усещанията ми. Спокойна съм, защото виждам, че започнахме постепенно да разрешаваме проблемите на Харманли. Удовлетворена съм, защото вече и жителите на Общината виждат, че пътят, който сме поели като общинска администрация и като граждани, е правилният и вървим бавно, но уверено към това тук да стане по-добро място за живеене. Уверена съм, защото доказахме, че екипът, който създадохме, работи добре и ефективно, с хъс и новаторски идеи. Това е нашата двигателна сила, с която ще продължим започнатото. И последно, но всъщност на първо място по важност – аз и екипът ми сме готови да работим, защото за постигане на целите, които сме си заложили за следващия мандат, е необходима много работа.

Как приемате нападките на опонентите си в кампанията, че управлението на ГЕРБ е „безхаберно“, а функциите на Общината след Вашия мандат – „затихващи“?
Не бих влязла в дебат с опонентите ми, по повод техни твърдения. Но от уважение към Вас, ще Ви отговоря на въпроса така: Нека хората направят сравнение за себе си – какви инвестиции, реконструкции, подобрения, ремонти и дори социални услуги се случваха в общината по времето на управлението на т.нар. ми опоненти. Или иначе казано – нека говорят и се надяват за Харманли, аз предпочитам да работя за Общината.

Посланието на кампанията Ви е „Да продължим започнатото“. Какво възнамерявате да продължите в бъдещ нов мандат?
Да, съвсем логично беше това да поискам отново – доверието на жителите на Общината, за да можем да продължим проектите, които сме започнали и да превърнем Харманли в по-добро място за живеене. Ще продължа да работя за това младите хора да намерят повече мотиви да останат тук. Макар кметът да има много малко лостове, с които може да постигне увеличаване на работните места, се стремя да създам благоприятна обстановка за развитие на бизнес тук, а инвеститорите – да откриват работни места. Стремим се да създаваме условия за по-лесно отглеждане на децата – реновираме детски градини и училища, изграждаме паркове и детски площадки, създаваме условия и възможност за спортуване на всякакъв тип спортове. И държа да добавя, това се случва не само в града, но и в селата. Има много проекти, за които е осигурено финансиране и предстои да бъдат довършени. Такива са ремонтът и реконструкцията на водопроводната мрежа на част от града, инфраструктурни проекти за рехабилитация на инфраструктурата в града и селата; реконструкцията на Сводестия мост; ремонтът на сградата на НЧ “Дружба 1870”; реновиране на парк “Димана Данева”; енергийна ефективност на детска градина „Ален мак“, завършване изграждането на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. Започнахме и много амбициозна програма за разширяване на социалните услуги и грижи към най-уязвимите групи – възрастни, самотни хора, хора с увреждания и с намалена социална адаптация. Увеличихме капацитета на услугите Домашен социален патронаж и Осигуряване на топъл обяд. Приключи изграждането на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ и предстои там да стартира предлагането на социални услуги. А това – освен грижа за нуждаещите се от специална подкрепа хора, ще осигури и работни места.

Предвиждате ли подобрение на инфраструктурата в селата в Общината?
Както вече обърнах внимание, това е една от темите, за които престои да продължим започнатото. Вече реализирахме подобрения в довеждащата пътна инфраструктура до някои от селата в Общината. Успяхме да ремонтираме и изградим клубове за срещи и детски площадки в други. Има още много работа, за да отговорим на очакванията на хората от селата. За съжаление там много дълго време не са правени никакви инвестиции и проблемите са натрупани. Ние показахме воля за решаването им, но подобренията в инфраструктурата са една от дейностите, която изисква по-дълъг срок за реализация. Задължително ще продължим да инвестираме в подобряване инфраструктурата на селата.

Какви са най-важните проблеми, пред които ще бъде изправена Община Харманли в следващите четири години, и как Вие виждате тяхното решение?
Всички проблеми, пред които се изправя управлението на Общината, са еднакво важни. Разликата е, че някои имат нужда от по-спешни действия, а други изискват по-дългосрочен подход. До момента основното, което ни е водило, е било привличането на средства. Това ще бъде и основният приоритет в следващ мандат, ако получа доверието на жителите на Харманли. В последните четири години, с гордост мога да заявя, че сме привлекли огромни инвестиции, а реализацията им в гореспоменатите проекти е вече видима за жителите на Общината. Това е моделът, който доказа, че е ефективен – активна работа на целия екип в посока привличане на средства и влагането им в решаване на проблемите на Общината.

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 25, 2019 11:17

Реклама