Красимира Атанасова: “Помагаме на уязвимите групи чрез реализацията на проекти ”

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 2, 2019 22:59

Красимира Атанасова: “Помагаме на уязвимите групи чрез реализацията на проекти ”

Интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на радио „Фокус“ с водещ Елеонора Чолакова

Тези дни говорим за нуждата от по-голяма интеграция на етническите групи, което да намали престъпността. Общината ви реализира проект за повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически уязвими групи. Какви цели бяха поставени?
Красимира Атанасова: Точно така. През 2018 г. Общината реализира проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на уязвими групи чрез социални иновации.” Планираните и реализирани по-късно социални иновации са ориентирани изцяло към повишаване капацитета в целевите групи по проекта, чрез въвеждане на изцяло нови подходи при работата им в сферата на социалното включване на етническите и уязвимите групи.
Основно бяха поставени цели, свързани със създаването на 2 социални иновации. Първата беше повишаване капацитета на общинската администрация и социалните партньори за социално включване на етническите групи, чрез осигуряване на заетост и по-точно чрез създаване на ромски земеделски кооператив.
Втората ни социална иновация, част от обхвата на проекта беше повишаване капацитета и създаване на партньорство между общинските служители и други държавни институции за социално включване на уязвими групи чрез изграждане на умения от трайно безработни лица. Моделът за социална иновация предвиждаше въвеждане на иновативен метод за създаване на заетост на етнически общности в най-характерния за общината икономически сектор – земеделие, чрез подкрепа с експертиза за създаване на ромски земеделски кооператив с минимум 5 члена.
Резултат от изпълнението на проекта – в крайна сметка беше създаден такъв кооператив. Бяха изготвени и учредителни документи. Подписа договор, с който съдружниците се съгласиха да обединим своите усилия и дейност за постигане на няколко общи стопански цели, а именно осъществяване производство на земеделска продукция на територията на Община Тополовград, маркетинг и продажба на съвместно добитата продукция, участие в традиционен есенен панаир на територията на общината, както и участие за изпълнение на договори с предмет реализиране на пазара на съвместно добитата от съдружниците земеделска продукция. В общи линии това бяха поставените цели пред нас. В последствие те се изпълниха.

Какъв беше интересът и колко са участниците в „Рома“ – Тополовград?
Интересът към проекта и изобщо към социалната иновация беше доста голям. В предварителните обявления, които направихме за участие, участваха около 30 потенциални участници, но след прецизиране на ситуацията, след направени интервюта, одобрихме 5 души, които създадоха Ромски земеделски кооператив.

Кооперативът ще продължи ли да работи успешно въпреки, че проектът е приключил и Общината ще го подкрепя ли?
Той е учреден. На 31 декември 2018 г. се подписа Учредителният протокол и Общината ще подкрепя неговите действия и работа за в бъдеще.

Обмисляте ли да преповторите проекта? Вече имате и изграден модел, ако има интерес?
Ако има интерес, при възможност, при друга отправена подобна покана, бихме кандидатствали отново с проектно предложение и бихме надградили вече изградената иновация.

Смятате ли, че с такива проекти може да се постигне нужната интеграция, за която говорим тези дни?
До известна степен бих казала, че можем да го постигнем.

Имате обаче някакви колебания, кое Ви притеснява?
Не се колебания, въпросът е да имаме възможност да кандидатстваме по подобни схеми по проекти, защото в противен случай Общината няма как да се справи.

Какви други проекти предвиждате през тази година да бъдат реализирани в Община Тополовград?
През тази година продължаваме изпълнението на друг изключително важен за общината проект, това е създаване на социално предприятие “Подкрепа за социално включване в Община Тополовград”, отново със социална насоченост. То предостави услуги по задоволяване на ежедневните битови потребности на потребителите. Ще се даде акцент върху услуги, които предлага. Те са по приготвяне и доставяне на храна, наблюдение на здравното състояние на участниците в проекта, поддържане хигиената в дома, снабдяване на нуждаещите се с дърва, газ и други отоплителни материали, помощ при дребни ремонти на жилищата и други услуги, които ще помогнат за по-лесното преживяване на хора в неравностойно положение и изобщо на възрастни хора с невъзможност за самообслужване
Друг социален проект, който също така се реализира успешно през 2018 г. и продължава действието си през 2019 г., е осигуряване на топъл обяд в Община Тополовград. Предоставя се разнообразно седмично меню, което да си осигури едно балансирано хранене на целевата група, разбира се при спазване на изискванията по безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.
Тези социални проекти Общината изпълни през 2018 г. и продължава и през 2019 г. Изпълняваме и инфраструктурни проекти. Те са основно по Оперативна програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Един от тях, за който подписахме договор през 2018 г., е “Реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”. Към настоящия момент е в процес избора на изпълнител на предвидените дейности. Ремонтните работи се предвиждат да стартират към средата на 2019 г.
Вторият проект, който подписахме отново през 2018 г., е с Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони, и, който вече за щастие се изпълнява, е рехабилитация и реконструкция на улици в Тополовград.
Като цяло инфраструктурните проекти са от изключителна важност за общината и един от важните приоритети за управление на кмета на Общината.
Друг, който изпълнихме през 2018 г. е проект с финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г. с наименование „Подобряване капацитета на общините Алпулу Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводненията от Беломорския басейн“. Основните дейности по проекта бяха почистване и ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното легло на река Синаповска, която преминава през едно от селата на Община Тополовград- Синапово. И с изпълнението му Община Тополовград ще защити имотите и населението на селото от ежегодните наводнения.
С Гърция започнахме изпълнението на още един проект. Той е в партньорство с Община Струмяни и неправителствена организация от Гърция. Наименованието е „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен район“. Основна дейност е ремонт на сгради на дом за възрастни хора с психични разстройства в село Радовец, Община Тополовград.
Със съкращения

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 2, 2019 22:59
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама