Информационни срещи на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” през месец октомври 2018г.

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 18, 2018 14:45

Информационни срещи на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” през месец октомври 2018г.

Акценти

  • "МИГ - Любимец - Ивайловград" кани всички заинтересовани лица на информационни срещи през месец октомври.

Свързани публикации

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1) – „Инвестиции в земеделски стопанства“ и отворената на 20.08.2018г., в ИСУН процедура за прием на проекти по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР, екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ кани всички заинтересовани лица на информационни срещи през месец октомври. Срещите ще се състоят на:

  • 10 октомври 2018г. (сряда) от 10.30 часа, в град Ивайловград, в залата на НЧ „Пробуда-1914“, ул. „Орфей“ №1;
  • 11 октомври 2018г. (четвъртък) от 10.30 часа, в град Любимец, в зала „Любимец“, ет. 3 на административната сграда на пл. „Трети март“ №1.

Основни акценти на срещите ще бъдат:

1. Условия за кандидатстване с проекти по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) от стратегията за ВОМР на МИГ, в т.ч. необходими за кандидатстване документи.

2. Условията за кандидатстване с проекти по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1) от стратегията за ВОМР на МИГ, в т.ч. необходими за кандидатстване документи.

3. Срокове и условия за подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – ИСУН 2020.

4. Отворена дискусия по въпроси, свързани с приема на проекти по мерките от СВОМР.

Обръщаме внимание, че основни допустими кандидати по Мярка 4 от стратегията на МИГ са: общините Любимец и Ивайловград, и юридически лица с нестопанска цел (за дейности свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот), а по Мярка 1 – регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица) и групи/организации на производителите.

Предвижда се процедурата за прием на проекти по Мярка 1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“, да бъде отворена на 28 септември 2018г., като в съответствие с одобрената стратегия, приемът на проекти ще бъде постоянен и на всеки четири месеца ще бъде организирана комисия за оценка на постъпилите проектни предложения.

Сакар нюз
От Сакар нюз септември 18, 2018 14:45
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.