Харманли бе домакин на събития, свързани с проект по ТГС

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 3, 2019 07:03

Харманли бе домакин на събития, свързани с проект по ТГС

Акценти

  • Първото събитие бе на 27-ми юни от 9:00 часа в конферентната зала на Културния център в гр. Харманли се проведе пресконференция,
  • Същия ден от 11:00 часа започна провеждането на две двудневни обучения,

Свързани публикации

Община Харманли бе домакин на няколко събития, които се изпълниха в рамките на проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и непривилегировани трансгранични райони“ с акроним SMiLe. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Интеррег V-A “Гърция-България 2014-2020”. Общата цел на проекта SMiLe е да подобри услугите по първична медицинска помощ, предоставяни на гражданите в изолирани и непривилегировани трансгранични райони. Основните дейности на проекта са:

  • Доставяне на медицинско оборудване и модернизиране на медицинските услуги в 6 центъра за първична медицинска помощ (центрове за медицинска помощ в Паранести, Неврокоп, Ехинос, Ставруполи-Ксанти, Ясмос и Суфли) и 3 болници (Дидимотика, Ардино и Харманли);
  • Подобряване на системи за управление на линейки в района на Драма за подобряване на времето за реагиране при извънредни ситуации;
  • Създаване и привеждане в действие на съвременен Център за обучение на практикуващи специалисти в първичната здравна помощ в Катедра по медицина на Солунския университет „Аристотел“;
  • Разработване на набор от проучвания, насочени към приобщаващата достъпност на здравните грижи в здравните центрове и болниците в рамките на областите на интервенция;
  • Разработване на ИТ платформа за оценка на първичните здравни услуги – smile-interreg.eu/.

На 27-ми юни от 9:00 часа в конферентната зала на Културния център в гр. Харманли се проведе пресконференция, на която бе представен проекта, неговите цели и дейности, постигнати резултати до момента и предстоящи събития. Участие в пресконференцията взеха и представители на партньорите по проекта – Четвърти здравен район на Македония и Тракия (Водещ партньор), Солунски университет „Аристотел“, Катедра по медицина (Партньор 2), Многопрофилна болница за активно лечение „Ардино“ (Партньор 3) и Национален център за спешна помощ, Гърция (Партньор 5).

Същия ден от 11:00 часа започна провеждането на две двудневни обучения, организирани за медицински специалисти от област Хасково, на тема: „Достъпност до първична медицинска помощ“. Гръцки професори, доценти, доктори и експерти представиха на участниците интересни теми на 27-ми и 28-ми юни в две зали.

На 28-ми юни в 9 часа започна Информационен ден „Първична медицинска помощ – достъпна за всички“. Български и гръцки лектори представиха актуални теми, свързани с първичната медицинска помощ. Над 100 души взеха участие в събитието. Присъстващите на събитията в лицето на представители от МБАЛ  Харманли, РЗИ Хасково, ЦСОП „П.Р. Славейков“, ЦНСТ и ЦОП Харманли, Дом за стари хора, медицински лица от общинските детски градини и училища, РПЦ Харманли взеха активно участие в дискусиите по темите.

Подробна информация за проекта SMiLe може да намерите на официалната интернет страница на  проекта на адрес www.smile-interreg.eu/.


Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Община Харманли, България и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция -България 2014-2020 ”.

Сакар нюз
От Сакар нюз юли 3, 2019 07:03
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.