Фишера

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 8, 2017 13:23

Фишера

ТОПОЛОВГРАД | Веселин Кълвачев | almanive@abv.bg

Непознато, диво и красиво: Едно кратко но екзотично пътуване из югоизточната част на Сакар планина.
Тук природата е пълновлатен господар, тъй като човекът отсъства. Тук можете да се насладите на красиви гледки, дивна чиста природа, интересен южен растителен и животински свят. Да, това е един забравен, но изпълнен с красота кът на България.

А именно това са долините на реките Фишера и Мангъра.
Река Фишера извира северно от връх Дервиш могила – 690 м. В началото се нарича Талашманска река, южно от с.Студена в нея се влива Дулап дере образувано от сливането на двете малки рекички Габъра и Лещака. Река Фишера е издълбала красив малък пролом в последните ридове на Сакар планина и лъкатуши сред големи гранодиоритни канари надвесили се от двете й страни близо до с. Варник реката приема р. Карабашка, която извира от южното подножие на вр. Дервиш могила от извора Пейчева чешма и протича по източното подножие на рида Карабаш. Накрая Фишера преминава покрай варовиковото плато Курткая и след това пресича държавната граница на България с Република Турция, поема през равна Тракия към р. Тунджа.
Река Мангъра извира южно от с. Радовец, първоначално се движи на североизток, при с. Филипово, прави завой и поема в югоизточна посока. Южно от с.Присадец образува малък красив пролом в последните сакарски ридове. Накрая преминава североизточно от Балдуиновата кула /Вукелон/ и с. Маточина и се влива в р. Тунджа точно там, където тя напуска и пределите на България.

По поречието на р. Фишера се намира една интересна местност „Сечен камък”, едно красиво и почти непознато място, което има голям магнетизъм, защото съчетава в себе си величието на първичната природа, тихия ромон ва водата, провираща се покрай скалните колоси, мириса на билки и горски цветя, горещината на южното слънце, шума на вятъра сред дъбака и писъка на орела кръжащ във висините наоколо.
Геоложкият феномен „Сечен камък” се намира на 175 м надморска височина по южния склон на Сакар планина в долината на р. Фишера, на 5 км. югозападно от с. Радовец, и на 4 км. Западно от с. Филипово, община Тополовград. Достъпът към него се осъществява лесно и по черен път, отклоняващ се вляво от асфалтовото шосе с. Студена – с. Сладун, малко преди с. Сладун. (41.88912, 26.47307).
Наименуван е на разсечен от тясно ждрело скален масив, представляващо байпас през един от меандрите на реката.
Сечения камък е оформен сред метаморфозирани гранодиорити с предполагаема палеозойска или докамбрийска възраст, известни като „Лесовски гнайс-гранити”. Вследствие на съвременната ерозионна дейност на реката старото речно корито е изолирано при проникването на водите през един от завоите на реката. При врязването на новото русло в коренните скали е образуван красив водопад, а старият меандър на реката се оводнява само при пролетните валежи.
Геоложкият строеж на района е доста еднообразен. Районът е изграден изцяло от метаморфозирани гранити и гранодиорити с предполагаема палеозойска или докамбрийска възраст. Освен Лесовските гнайс-гранити, наблизо е разположен Сакарски батолит, който е включен във формацията на Южнобългарските гранитоиди. Разкриването на Лесовските гнайс – гранити е по-ниско от това на Сакарския батолит, който изгражда високите части на Сакар пканина.

Лесовските гнайс-гранити са запазени като „шапки“ от гнайси

в района на Присадец и на върха Бей тепе между селата Радовец и Студена.
При Сечения камък, освен внушителните скални пирамиди, има добре изразено старо речно корито („старица”), оформено сред гранитоидите. Обикновено подобни геоморфоложки феномени се образуват в равнините, където течението на реките е забавено и те образуват широки меандри. Долината на р. Фишера не може да бъде отнесена към този тип. Тя е V-образна и е със средна дълбочина приблизително 70-80 m. Оформена е сред нископланински релеф, за който не е характерно образуването на подобен тип меандри.
Вследствие на съвременната ерозионна дейност на реката около 1 км от старото речно корито то е изолирано при проникването на водите през един от завоите на реката. Поради голямата денивелация между двете точки на байпаса се е образувало врязване на новото русло в коренните скали и осушаване на стария меандър на реката.

Той се залива само по време на пролетните валежи, а през лятото се запазват само отделни вирчета в по-дълбоките участъци на руслото. Най-тясната част на ждрелото е широка 2-3 m и достига 7-10 m. дълбочина. По принцип геоложкият феномен „Сечен камък” спада към категорията на феномените с научна стойност. Това геоложко образувание е от класа на геоморфоложките феномени и, макар да не е необикновено явление, се отличава с изразителни черти и може да се счита като добър пример в своя клас. Красотата на природата тук превръща това място в удобна дестинация за отдих. Неговата отдалеченост от съседните населени места осигурява спокойствие и уединение сред природните дадености на една от най-екзотичните планини в България – Сакар планина.

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 8, 2017 13:23
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.