„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Сакар нюз
От Сакар нюз април 30, 2016 08:00

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

02-3 Mestni NOVINI_HaRnovini

Екипът на сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ проведе информационна среща с местната общност, за консултиране подготовката Стратегията за местно развитие, изготвяна в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

На 27 април, в залата на Общинска администрация – град Любимец, се проведе информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Стратегията се изготвя от сдружение „Местна инициативна група – МИГ- Любимец“ съвместно с местно партньорство от Община Ивайловград, в изпълнение на проект за подготвителни дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските район за периода 2014-2020 година, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г.

В срещата взеха участие представители на всички заинтересовани страни – местни власти, земеделски производители и стопани, представители на стопански и нестопански организации. Гости на срещата бяха и представители на Областен информационен център – Хасково.

Госпожа Донка Козалиева – координатор по проекта, приветства присъстващите с добре дошли и ги призова да вземат участие в консултациите, като изразят своето мнение, предложения или препоръки към цялостния процес на изготвяната стратегия.

В първата част на срещата господин Димо Димов от Областния информационен център представи възможности за кандидатстване по мерките и схемите за подпомагане по оперативните програми за развитие, за периода 2014 – 2020 година. Присъстващите на срещата земеделски стопани, частни предприемачи и неправителствени организации, получиха подробна информация за условията за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проекти по всяка една от оперативните програми.

Във втората част на срещата г-жа Козалиева, презентира проекта на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, като обърна особено внимание, върху мерките заложени в стратегията. Тя подчерта, че на настоящия етап анализа, изготвен въз основа на проведените множество срещи и анкети с местната общност, и проучвания на територията и на двете общини, е извел на преден план – шест основни мерки, подробно разписани в проекта на стратегията. Допустимите кандидати и дейности за финансиране, както и условията за кандидатстване по всяка една мярка, по линията на Стратегията се обсъди с присъстващите.

В заключение на срещата г-н Илия Илиев председател на Управителния съвет на МИГ подчерта, че проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението – www.mig.lyubimets.org , както и в офиса на МИГ и всеки, който има желание може да се запознае с него и да изрази становище.

Настоящата информация е изготвена в изпълнение на Договор № РД 50-171/07.12.2015 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Сакар нюз
От Сакар нюз април 30, 2016 08:00
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама