Две докладни разгледаха на извънредно заседание ОбС – Болярово

Лора Величкова
От Лора Величкова юли 16, 2015 14:03

Две докладни разгледаха на извънредно заседание ОбС – Болярово

Акценти

  • Заседанието бе свикано заради участие в проект

Свързани публикации

На 14 юли 2015 година Общински съвет – Болярово проведе четиридесет и седмото си извънредно заседание.

Свикването на извънредно заседание бе наложено от необходимостта на приемане на две докладни записки. Първата бе за ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово.

Втората докладна записка, приета на извънредното заседание бе относно промяна на Решение №520 от заседание на 29.05.2015 г. във връзка с кандидатстване на община Болярово с проектно предложение “Независим живот за жителите на Община Болярово” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г., Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен проект №3 “Повишаване на достъпът до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел №1 към ИПЗ “Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”

По последната точка от дневния ред – изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският съветник Петър Гурманов постави въпроси, засягащи гражданите на общината.

Лора Величкова
От Лора Величкова юли 16, 2015 14:03
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.