„Да си върнем околията“

Сакар нюз
От Сакар нюз ноември 2, 2017 07:02

„Да си върнем околията“

СИМЕОНОВГРАД | Тодор Пиличев

След дълги проучвания и много спорове през 1880 година Румелийското събрание взема решение към Старозагорски департамент (област) да се създаде още една околия. Изказват се различни мнения за селището, което да стане околийски център. Предложенията са няколко, но в крайна сметка се взема мнението на проф. Константин Иречек, че селището трябва да подлежи на развитие и за такова се приема село Сеймен.
И така на 05.11.1880 г. се решава да се обяви новата Сейменска околия с център с. Сеймен. Официалното откриване на околията става на 01.02.1881г. с големи тържества в центъра на селото. Като такъв с. Сеймен просъществува до 16 май 1900 година. Тогава се прави ново административно деление като се закриват някои области и околии.

От Старозагорска област се закрива Сейменска околия. То предизвиква голяма тревога у тогавашните наши съграждани. Те изразяват своя протест с писма до висшестоящите органи, поставят въпроса пред народни представители, пишат дописки в излизащи в града вестници, но безрезултатно. Така във вестник „Зов“ през 1904 година пише, че „околията трябва да се върне“. Статията написана по повод на това, че господин Никифоров наредил 30 Шейновски полк да се установи в град Хасково. Благодарение на протеста министър Савов по „патриотични съображения“ нарежда полкът да се установи в Търново Сеймен. Гражданите посочват, че с идването на полка ще се увеличи консумацията на естествени продукти и ще се развие търговията. Това ще стане благодарение на открития неделен панаир в Сеймен. Това е добър повод да се настоява отново да се открие околията и селото да стане околийски център. Приемат се и конкретни действия – Търново- Сейменският учебен център се отделя от Хасковския учебен център и се присъединява към Новозагорския такъв. Това се прави, защото обществеността в Търново-Сеймен вижда, че Хасково се стреми да унищожи напредъка на града.“
Статията „Търново-Сеймен като съдебно административна единица“ , поместена във вестник „Развитие“ от 1911г. пише: „Търнов- Сейменста околия е закрита още в 1900г., обаче има право на съществуване като съдебно седалище. Сейменското мирово съдилище през 1910 г. е разгледало 7913 дела, а Харманлийското и Любимчанското, взети заедно, 6601 дела, т.е. с 1312 дела по-малко от Сейменското.

Затова трябва още един секретар и още един писар.

Дори трябва да се назначи още един мирови съдия.“ Становище по въпроса се произнася от БРСДП. В статията се подчертават демократичните прояви на кмета П. Митев, като негово силно основание е, че стопанското и политическо развитие ще е много голямо. А това може да стане с връщането на околияята с център Търново-Сеймен.
В уводната статия на вестник „Подем“ от 1925-1927 година се посочва, че той ще бъде обществено обективен вестник „далеч от партийна окраска“ . И на това основание се разкриват успехите на града и района, в стопанския и културен живот, тъй като той е център на богат район. С особено внимание се поставя въпросът за малкия град да се полагат повече усилия. За Търново-Сеймен, като център на един район с малко предприятия и търговия, ясно да се посочат акценти за развитие на икономиката му. Основната мисъл е, че това може да стане с връщането на околиаята с център Търново-Сеймен.
В статията „Търново-Сейменски район“ от Тодор Сейменлиев се посочва, че тук се събират границите на пет околии- Старозагорка, Новозагорска, Чирпанска, Хасковска и Харманлийска, чиито центрове са много отдалечени от селата им и те са останали като сираци без своята Търново Сейменска околия.

Тези села се чустват твърде онеправдани и се третират мащерски от новите околии.

Вече 22 години от как съществува това административно деление и не са създадени никакви стопански, търговски, културни и обществени връзки между селата и административните им центрове. А Търново-Сеймен все още представлява център на всички тези села за обединяване на техните стопански, търговски, културни, съдебни, медицински и други нужди, селата пак живеят с Търново-Сеймен като едно цяло, защото той е естествената им единица.

Районът е с ясно очертана физиономия със свое минало, настояще и бъдеще, „но за да бъдат още по- стабилни трябва и административно обединение в една единица“.
В друга статия на вестник „Подем“ пише за растежа на Търново-Сеймен като се аргументира, че в областта на земеделието са застъпени всички земеделски култури – зърнени храни, сусам, слънчоглед, памук, тютюн и други.
А в селищата Гълъбово, Търново-Сеймен, Любеново, Обручище и Навъсен има модерни мелници. Тук вирее черницата за отглеждане на копринената буба, застъпено е и лозарството. Разкрити са кариери за гипс и фабрика „Албатрос“ за преработване на гипса. В Мариино и Раднево има каменовъглени мини и се преработват циментови изделия.“ Трябва да се отбележи, че материалът е добре аргументиран, за да убедят по-висшите инстанции, та да възстановят Търново-Сейменска околия.
Така под девиза “Да си върнем околията“ жителите на с. Сеймен изра-зяват своята голяма голяма любов към родното си селище.

Сакар нюз
От Сакар нюз ноември 2, 2017 07:02
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама