Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензинови пари

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 16, 2016 17:00 Updated

Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензинови пари

Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари до 31 декември 2016 г. Тя съответства на т.нар. Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) и представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията.

До края на годината ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП на всички бензиностанции трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013. До 31.12.2018г. за бензиностанциите, които към 14.06.2016г. са оборудвани със системи, съответстващи на Етап ІІ на УБП, ефективността на УБП може да се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение.

Освен това при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Лицата, които експлоатират  бензиностанции трябва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, чийто формат е регламентиран в Приложение № 8 от Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 16, 2016 17:00 Updated
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама