БДЗП организира информационни срещи със земеделските стопани

Сакар нюз
От Сакар нюз март 17, 2015 08:25

БДЗП организира информационни срещи със земеделските стопани

Акценти

  • Срещите ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.

Свързани публикации

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи за земеделските стопани от районите на Западна Странджа и Сакар на 19 и 20 март. Целта на събиранията е да се представят подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014 – 2020. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зоните от Натура 2000 не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС и затова експертите на БДЗП инициират информационната кампания.

Първата среща ще е в Елхово – на 19 март, четвъртък, от 11.00 часа на ул.“Търговска“ № 63, ет. 3 (в сградата на Общинска служба „Земеделие“).

Следващата ще е в Тополовград – на 20 март, петък, от 11.00 часа в Бизнес център („Терзиева къща”, ул.”Драма” № 3)

В Тополовград срещата се инициира и от кмета на общината – Божин Божинов, съвместно с БДЗП, поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти и въпроси, свързани с възможностите за финансиране по новите наредби на мярка „Агроекология и климат” и мярка „Плащания по Натура 2000“ на ПРСР и получаване на плащания при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000.

На срещите ще бъдат представени подробно и и на достъпен език условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности на мярка „Агроекология и климат“ и по-конкретно направленията:

  1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
  2. Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение;
  3. Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение.

Ще бъдат представени и възможностите за кандидатстване по мярка 12. Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите.

На информационните срещи са поканени и представители от Общинските служби по „Земеделие” в Тополовград, Елхово и Болярово и „Технически инспекторат” към Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие в Хасково и Ямбол.

Двете срещите ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Царският орел като знаков вид за природозащита чрез местната общност в Странджа – Сакар“, финансиран от Фонда за дивата природа Whitley и по проект „Помощ за египетския лешояд”, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и фондация “А. Г. Левентис“.

Сакар нюз
От Сакар нюз март 17, 2015 08:25
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 261 516 преглеждания