Банки и банково дело в Кавакли

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 20, 2017 07:58

Банки и банково  дело в Кавакли

От книгата на Веселин Кълвачев

След обявяването на Кавакли за околийски център, наред с другите държавни институции в града, бил създаден клон на Земеделската каса. На 11 октомври 1878 г. били възстановени съществуващите преди Освобождението взаимоспомагателни каси, които е трябвало да оказват помощ при бедствия и неплодородни години. Земеделска каса в района е била създадена на 1 януари 1880 г., като имала за район Казълагачка (Елховска) и Каваклийска (Тополовградска) околии, със седалище в Казълагач (Елхово). Именувала се ,,Земеделска каса Казълагач-Кавакли”. Само през 1881 г. били раздадени заеми под лихва на стойност 186 914 гроша за Каваклийска околия. Сведения за Земеделската каса в Кавакли намираме и в брой 17 на в-к ,,Съветник’ от 1882 г. В него се казва, че за касиери на земеделската каса в Каваклийска околия са били избрани Вълчан Кротенов,и Димитър Бинев. В отчета на сливенския префект за 1883 г. е видно, че дълговете към Земеделската каса в Каваклийска околия са 1 286 241 гроша. През 1894 г. Земеделската каса била оглавявана от Господин Постолов, а околийски агент е бил хаджи Георги Петров. На следващата 1895 г. земеделската каса се оглавявала от Христо Чичинияди, а за касиер е бил избран Георги Бояджиев. От централното ръководство на Земеделската каса през юли 1895 г. била поставена задачата там, където се намират седалищата на Земеделските каси, в случая Кавакли, да бъдат избрани трима граждани, които да оглавяват земеделската каса и БНБ в района за период от три години. В Кавакли са били избрани: Христо Чичиниадис, Георго Джваропулос и Димитър Христов Зограф.

През 1899 г. Земеделската каса в Кавакли раздала заеми на гражданите на стойност 90 000 лв. В началото на ХХ век касиер на касата е бил Васил Лалев. Началник на Каваклийския банков клон през 1904 г. е бил Ст. Василев с търговско образование, дошъл от Добрич.
Поради пожар през 1913/14 г., архив на БЗ и КБ е изгорял и затова са оскъдни сведенията за дейността и от 1899 до 1914 г. През 1915 г. по нареждане на централното управление на БЗ и КБ – София отново е бил открит банков клон в Кавакли.
Тукашният банков клон е имал преки финансови взаимоотношения с кредитните кооперации в района, с общините, с БНБ, с Популярната банка. След 1923 г. най-тясна е била връзката и с БНБ, тъй като тя е била пряко кредитирана и ревизирана от контролните органи на БНБ. За 1914 г. от местния вестник ,,Кавакли” научаваме, че тукашният клон на БЗиКБ е бил започнал раздаването на помощта от 5-милионния заем за изгорелите села от турското нападение през 1913 г.: Константиново (Радовец), Вакъв (Устрем), Крумово (Планиново) и Соуджак (Студена).
През месец април 1915 г. банковите ревизори Винков и Панев направили ревизия на Каваклийския банков клон на БЗиКБ. През същата година чрез клона на банката в Кавакли също са били продадени 3 тона брашно с хуманитарна цел на по-ниски цени за пострадалото население в крайгранчните села. Това брашно е било изпратено от Ямболския клон на комитета за обществена предвидливост. В историческата справка за БНБ в Тополовград в ОДА-Ямбол е записано, че ,,БНБ-агентура” в Тополовград (Кавакли) е била открита през 1923 г. Тя е била районна и е била подведомствена на централното управление в София. Учреждението е имало персонал от 4-5 човека.
Причините за създаването на клон на БНБ са били необходимостта да се регулира паричното обръщение в района, за кредитиането на търговията и частните търговци и занаятчии, инкасиране на купони от заемите, гарантирани от държавата, продажба на ценни книжа, изплащане на всички видове пенсии, покупка на ценни книжа и злато, снабдяване с налични финансови средства съществуващите кредитни институти в района като БЗ и КБ и др.
На 17 май 1924 г. по инициатива на началника на Земеделската банка – Костов и учителя Нико поп Николов в Кавакли /Тополовград/ била основана Районна кооперативна банка на тютютнопроизводителите от града и района. През 1926 г. най-големи текущи лихвени сметки от града имали лицата: А. Артанян-домакиня – 195 644 лв., д-р Георги поп Щилянов-лекар – 73 926 лв., Васил Христов – хотелиер – 60 785 лв., Коста Христов-кръчмар и хотелиер – 56 907 лв., Ставри Читиклиев-земеделец – 41 117 лв. и др.
През 1939 г. директор на БНБ в Тополовград е бил Петър Иванов Ценов. Директор на БЗиКБ през 1936 г. е бил Петър Димитров, а на Популярната банка в града през 1937 г. е бил Нико поп Николов,счетоводител Георги Камшев, касиер-счетоводител – Г. Гочев. През 1940 г. директор на популярната банка е бил Нико Попов, а председател на управителния съвет Бельо Георгиев. За тях и други служители на банката градският кмет изпратил следното донесение до околийски началник на Елховска околия (към която по това време е бил Тополовград). То гласяло ,,Популярната банка, начело с директора и Нико Попов и председателя на управителния и съвет Бельо Георгиев, са крайно отявлени земеделци. Скрити зад своята автономия, те много тактично и умело без да се долавят и другите прийоми, освен раздаването на кредити, вършат саботаж на властта, създават настроения против представителите й.
При нужда самата банка става централа, където се обсъждат всички ходове против дадени представители на властта. Няма по-опасно партизанско гнездо от тази банка и от нейните представители. Така че политическото настроение се дирижира от хората на банката по вътрешните въпроси в района”. През този период, наред със Земеделската банка, в града работили и БНБ и Популярна банка.
След 9 септември 1944 г. с постановление 218 от 27 декември 1947 г. била извършена национализация в банковото дело. Национализирани били: Българска търговска банка, Банка български кредит, Популярна банка, БЗиКБ. На мястото на тези банки останала да действат само БНБ и БИБ /Българска инвестиционна банка/.
В Тополовград е имало клон на БНБ и кореспондентска служба на БИБ. Характерът на дейността й се свеждал до финансирането и контролирането на капиталното строителство във всичките му разновидности в района. Съгласно постановление 65 на МС от 30 декември 1966 г. БНБ и БИБ са били слети и била организирана една банка.

 

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 20, 2017 07:58
Напиши коментар

1 Коментар

  1. Ангелов декември 26, 15:33

    С две думи- имало е живот, бизнес,и бъдеще…..Сега, за да се случи това трябва да се изсипе рога на изобилието в Кавакли, за да се обърне посоката на затварянето на този красив, сакарски град.

    Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 283 233 преглеждания