Проект: „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 27, 2018 10:57

Проект: „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване  на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”

Проект: „Повишаване капацитета на община Тополовград за социално включване
на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”
Договор: № BG05M9OP001-4.001-0033–С01
Процедура: BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за
заетост и растеж”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд
Проведе сe откриваща пресконференция по проект
На 15 януари се проведе откриваща пресконференция по проект “Повишаване капацитета на Община Тополовград за социално включване на етнически и уязвими групи чрез социални иновации”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На събитието присъстваха служители от Общинската администрация, представители на медии, общественици. Проектът представи Красимира Атанасова – началник отдел “Проекти, програми, устройство на територии” в Общинската администрация. Тя информира присъстващите какви са целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането му. От изложението на Атанасова стана ясно че основната цел на проекта е да се повиши капацитета и ефективността на Общинската администрация за изпълнение на социални дейности чрез насърчаване на транснационалното партньорство в областта на социалните иновации за включване на етнически и уязвими групи.
Основните дейности по проекта са :
– Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред социалното включване на етнически и уязвими групи в община Тополовград.
– Повишаване на капацитета на общинските служители и социалните партньори за идентифициране, разработване и прилагане на социални иновации за включване на етнически и уязвими групи.
– Разработване на детайлни модели за адаптиране (трансфер) и пилотно прилагане на планираните социални иновации за социално включване на етнически и уязвими групи.
– Повишаване на капацитета на служителите на общината и социалните партньори чрез пилотно прилагане на адаптираните социални иновации за включване на етнически и уязвими групи.
– Оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати.
– Разпространение на постигнатите резултати.
– Организация и управление на проекта.
– Информация и комуникация за проекта.

Ръководител на проекта е Милена Якъпова.
Проектът е на стойност 187 033 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, от 01.11.2017 до 31.12.2018 г.

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 27, 2018 10:57
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 919 014 преглеждания