Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и непривилегировани трансгранични райони

Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 12, 2021 16:36

Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и непривилегировани трансгранични райони

Акценти

  • Общата цел на проекта SMiLe е да подобри услугите по първична медицинска помощ, предоставяни на гражданите в изолирани и непривилегировани трансгранични райони.

Свързани публикации

Община Харманли изпълнява проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и непривилегировани трансгранични райони“ с акроним SMiLe. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Интеррег V-A “Гърция-България 2014-2020”. Общият бюджет е в размер на 1 762 157,55 евро и период на изпълнение 12.10.2017-28.02.2022.
Проектът се изпълнява в партньорство от пет организации: Четвърти здравен район на Македония и Тракия (Водещ партньор), Солунски университет „Аристотел“, Катедра по медицина (Партньор 2), Многопрофилна болница за активно лечение „Ардино“ (Партньор 3), Община Харманли (Партньор 4) и Национален център за спешна помощ, Гърция (Партньор 5).

Общата цел на проекта SMiLe е да подобри услугите по първична медицинска помощ, предоставяни на гражданите в изолирани и непривилегировани трансгранични райони.

Основните дейности на проекта са:
Доставяне на медицинско оборудване и модернизиране на медицинските услуги в 6 центъра за първична медицинска помощ (центрове за медицинска помощ в Паранести, Неврокоп, Ехинос, Ставруполи-Ксанти, Ясмос и Суфли) и 3 болници (Дидимотика, Ардино и Харманли);
Подобряване на системи за управление на линейки в района на Драма за подобряване на времето за реагиране при извънредни ситуации;
Създаване и привеждане в действие на съвременен Център за обучение на практикуващи специалисти в първичната здравна помощ в Катедра по медицина на Солунския университет „Аристотел“;
Разработване на набор от проучвания, насочени към приобщаващата достъпност на здравните грижи в здравните центрове и болниците в рамките на областите на интервенция;
Разработване на ИТ платформа за оценка на първичните здравни услуги – www.smile-interreg.eu/.
Подробна информация за проекта SMiLe може да намерите на официалната интернет страница на проекта на адрес www.smile-interreg.eu/.
В рамките на проекта община Харманли организира две еднодневни публични консултации, целящи създаването на неформална мрежа, съставена от компетентни местни заинтересовани страни, за подготовката на ориентиран към гражданите План за управление на първичната медицинска помощ. Събитията ще се състоят на 14-ти и 15-ти октомври 2021 г. в две зали на „Културен център и библиотека“, гр. Харманли с начален час – 10 часа. Събитията ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки.


Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Община Харманли, България и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция -България 2014-2020 ”.
Сакар нюз
От Сакар нюз октомври 12, 2021 16:36
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама