Продължава подкрепата за реализация на местни проекти чрез „МИГ-Харманли“

Сакар нюз
От Сакар нюз юни 7, 2021 10:59

Продължава подкрепата за реализация на местни проекти чрез „МИГ-Харманли“

Акценти

  • Регионален вестник, # 21/953 година XVIII, 4 - 10 юни 2021 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Миг Харманли

На 28.05.2021г., Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ – госпожа Валентина Димулска и представляващия ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ – госпожа Маргарита Георгиева, подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЕТ „Диамант 2000 – Ивелин Георгиев – Маргарита Георгиева“ с наименование: „Изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги и закупуване на оборудване“ по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“.
Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 326 043,50 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 244 532,63 лв. Проектът предвижда строително – монтажни работи, свързани с изграждане на автосервиза, както и закупуване на оборудване – бояджийска камера, ексцентършлайфове, мобилни прахосмукачки, двуколонен подемник, компресор, фреонов изсушител за въздух с филтър, инфрачервена лампа за изпичане на детайли и др. С реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места.

Сакар нюз
От Сакар нюз юни 7, 2021 10:59
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама