Отчетоха резултатите по реализиран проект за компостираща инсталация

Сакар нюз
От Сакар нюз май 30, 2021 08:28

Отчетоха резултатите по реализиран проект за компостираща инсталация

Акценти

  • Общата стойност на проекта възлиза на 3 043 348,50 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 949 009,89 лв., от национално съфинансиране – 343 942,92 лв., собствен принос – 257 606,49 лв. и ДДС – 492 789,20 лв.

Свързани публикации

На 27.05.2021 г. в Културен център гр. Харманли се проведе Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На събитието присъстваха кметът на община Харманли – Мария Киркова, кметът на община Свиленград – арх. Анастас Карчев, зам. кметът на община Харманли – Валентина Димулска, председателят на Общински съвет – Харманли – Йордан Малинов, кметове и кметски наместници на населени места в община Харманли, директори на училища, директори на общински предприятия, екипа по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Даниела Борисова – ръководител на проекта изнесе презентация, чрез която запозна присъстващите с резултатите от изпълнения проект.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 043 348,50 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 949 009,89 лв., от национално съфинансиране – 343 942,92 лв., собствен принос – 257 606,49 лв. и ДДС – 492 789,20 лв.

Изградено е едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва населението на община Харманли, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта предоставя нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.

ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”, ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005

Сакар нюз
От Сакар нюз май 30, 2021 08:28
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама