Откриха Компостираща инсталация в ДТБО край Харманли

Сакар нюз
От Сакар нюз май 30, 2021 10:19

Откриха Компостираща инсталация в ДТБО край Харманли

Акценти

  • Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Свързани публикации

На 27.05.2021 г. на Компостираща инсталация в Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Харманли се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Даниела Борисова – ръководител на проекта запозна присъстващите с изградената инсталация, след което даде думата на госпожа Мария Киркова, кмет на община Харманли да поздрави присъстващите.

Лентата бе прерязана от Мария Киркова, кмет на община Харманли, Даниела Борисова, ръководител на проекта и от представител на строителя.

На събитието присъстваха инж. Тонка Атанасова – директор на РИОСВ – Хасково, арх. Анастас Карчев – кмет на община Свиленград, Валентина Димулска – зам. -кмет на община Харманли, Йордан Малинов – председател на Общински съвет – Харманли кметове и кметски наместници на населени места в община Харманли, директори на училища, директори на общински предприятия, екипът по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 043 348,50 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 949 009,89 лв., от национално съфинансиране – 343 942,92 лв., собствен принос – 257 606,49 лв. и ДДС – 492 789,20 лв.

На терен от 10 дка е изградена инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с обособени зони за приемане, раздробяване и смесване на биоотпадъците. Закупени са машини и оборудване за дейността.

В резултат от изпълнението на проекта се изгради и въведе в експлоатация едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.

Проектът е: „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005

Сакар нюз
От Сакар нюз май 30, 2021 10:19
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама