Митко Батчев реши, че кметът Божин Божинов не изпълнява задълженията си

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 26, 2021 09:51

Митко Батчев реши, че кметът Божин Божинов не изпълнява задълженията си

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 22 - 28 октомври 2021 г., брой 38/970 година XVIII Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани

Свързани публикации

Митко Батчев влезе като общински съветник от листата на коалиция „Възраждане“, водена от Божин Божинов, който стана кмет. След това напусна групата на коалицията, стана политически противник на градоначалника и гласува винаги с хората на ГЕРБ. От тази партия подкрепиха създаване на Временната комисия, която да следи за работата на кмета.

Временната комисия с председател Митко Батчев констатира, че кметът на община Тополовград системно не изпълнявал задълженията си. Тази комисия бе сформирана специално преди няколко месеца със задача да провери дали кметът на община Тополовград изпълнява задължението си по чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и изпраща ли на ОбС-Тополовград административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
Тя няколко месеца проучваше и накрая излезе с доклад за констатираното от нея. В него от комисията заявяват, че са провели три заседания и вследствие на проверките и разискванията по резултатите от тях са констатирали следното:
„1.За посочения период от 11.11.2019 г. – 30.06.2021 г. от Общински съвет – Тополовград са взети 88 решения, свързани със разпореждане с общинска собственост. Във връзка с тези решения би следвало /средно/ да бъдат върнати в Общински съвет 176 броя Заповеди и 88 броя договори, сключени въз основа на взети решения.
2. Общо за периода от 11.11.2019 г. до 30.06.2021год. в деловодството на Общински съвет – Тополовград от Общинска администрация са постъпили 19 броя уведомления от Кмета на Общината, придружени с 76 броя Заповеди. От 76 броя Заповеди от Кмета на Общината – 7 броя са постъпили в деловодството на Общински съвет – Тополовград в предвидения от Закона тридневен срок.
3. Взетите решения за участие на община Тополовград в проекти и програми са 17 броя. Трябва да има и 17 броя договори.
От общия брой Заповеди в деловодството на Общински съвет – Тополовград няма постъпил нито един договор, сключен във връзка с Решение взето от Общински съвет – Тополовград.”
В резултат на извършената проверка Временната комисия констатирала, че “Кметът на община Тополовград системно не изпълнява задълженията си по чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, с което лишава Общински съвет – Тополовград от законните му правомощия да осъществява контрол по изпълнение на взетите решения от Общинския съвет.“
В комисията, с председател Митко Батчев, още е Кера Спирова, Васил Сяров, Наско Стоянов и Светла Михайлова. Те предлагат и две решения,, които да вземе ОбС. Едното е да одобри доклада, а другото: „Задължава Кмета на община Тополовград в тридневен срок от приемане на настоящото решение да представи в ОбС всички заповеди и договори и техните изменения и допълнения, издадени и сключени въз основа на приетите решения на Общински съвет-Тополовград“.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 26, 2021 09:51
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама