„МИГ Харманли“ – за изминалата 2021г.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 30, 2021 13:04

„МИГ Харманли“ – за изминалата 2021г.

Акценти

  • Екипът и Управителният съвет на „МИГ Харманли“ Ви пожелават щастлива Нова Година!

Свързани публикации

Миг Харманли
Миг Харманли

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

През изминалата година, „МИГ Харманли“ договори допълнителен финансов ресурс в размер на 913 000,00 лв. по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие с Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020г.

Бяха сключени три административни договора с обща стойност на одобрените по проектите разходи в размер на 604 155,14 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 388 803,00 лв. Проектите са по следните мерки от стратегията и са за посочените инвестиции, както следва:

  • по подмярка 6.4 – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“:

– първият проект е за изграждане на автосервиз за автобояджийски и тенекеджийски услуги и закупуване на оборудване; 

– вторият проект е за закупуване на нови машини и оборудване за печат, закупуване на компютърна техника, цифров фотоапарат и аксесоари, изработка на уебсайт на рекламна агенция и електронен магазин и др. за нуждите на рекламна къща;

  • по подмярка 4.1 – „“Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Харманли“:

– проектът предвижда закупуване на земеделска техника – трактор, дискова брана, продълбочител, фреза, култиватор и едноосно ремарке;

Получени бяха заповеди за одобрение и предстои сключване на още три административни договора:

  • Проектно предложение с наименование “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли“, подадено от Община Харманли по процедура чрез подбор: „МИГ Харманли“ – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

  • Проектно предложение с наименование „Модернизиране на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в гр. Харманли“, подадено от ЕТ „Д-р Хари Папазян“, представлявано от Хари Гарабед Папазян, по процедура чрез подбор: „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;

  • Проектно предложение с наименование „Модернизиране на очен кабинет в гр. Харманли“, подадено от АИПСМП „Д-р Стефка Здравкова“ ЕООД, представлявано от Стефка Здравкова, по процедура чрез подбор: „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

„МИГ Харманли“ отвори процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Приключи изпълнението на дейностите по други два проекта и бяха изплатени заявки за окончателно плащане:

  • По подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“, проект с наименование: „Модернизация на земеделско стопанство за производство на зеленчукови и зърнено – житни култури“. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 04.09.2019г. и в изпълнение на инвестиционните намерения, по проекта бяха закупени плуг, челен товарач, балопреса и хопер за стопанстсвото на ЗП Станислав Манолов. Изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 75336,50 лв.

  • По подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, проект с наименование: „Закупуване на оборудване и съоръжения за модернизация на винарна“, подаден от кандидата – „Тракийско вино“ ООД, представлявано от Тодор Братанов. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бе сключен на 28.09.2020г. и в изпълнение на инвестиционните намерения, по проекта бяха закупени технологично и лабораторно оборудване, както и нови машини и оборудване за модернизация на винарна – пневматична преса, машина „bag in box“, изплакваща машина, ферментатори, неръждаеми съдове, апарати за определяне на алкохол и сериен диоксид, компютърно оборудване и др. Изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 67 871,75 лв.

Бяха проведени и две иновативни инициативи с цел популяризиране на дейността на МИГ:

  1. През месец юни 2021г. се проведе Спортен ден – състезание под мотото: „МИГ Харманли и местната общност в подкрепа на младите спортни надежди от територията“. Целта на мероприятието бе да се популяризира дейността на сдружение „МИГ Харманли“, като в същото време се подпомогнаха младите спортни надежди от клуб по хокей на трева „Вълците“ – гр. Харманли. В изпълнение на дейността по организиране и провеждане на спортния ден, бяха закупени спортни екипи и чорапи за хокей на трева, спортни обувки за хокей на трева, стикове, купи, медали и индивидуални награди за участниците, както и бе осигурен кетъринг за всички присъстващи.

  2. През месец декември, малко преди Коледните и Новогодишни празници, членовете на екипа на сдружение „МИГ Харманли“, направиха скромен подарък на малчуганите от трите детски градини в гр. Харманли – скицници и кутийки с цветни моливи за рисуване. Подаръците бяха връчени на г-жа Валентина Добрева – директор на ДГ „Пролет“ и г-жа Галя Здравчева, учител в ДГ „Пролет“ и член на колективния управителен орган на МИГ; г-жа Ваня Димитрова – директор на ДГ „Детски свят“ и г-жа Мелихан Чолева – директор на ДГ „Ален мак“. С тази своя инициатива, екипа допринесе, макар и с малко, за развитие на когнитивни умения у децата чрез насърчаване на творчески дейности, част от които е рисуването.

Бяха извършени и редица други дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие.

И през 2022 година Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ ще продължи да работи в подкрепа на местната общност.

Екипът и Управителният съвет на „МИГ Харманли“ Ви пожелават здрава и щастлива Нова 2022 година!

Бъдете много здрави, щастливи, обичани и успешни!

Благодарим Ви, че работим и се развиваме заедно!

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 30, 2021 13:04
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама