Концепция за развитие на ловното стопанство в страната разискваха в СЛРД „Сокол“

Милена Митева
От Милена Митева октомври 14, 2021 14:55

Концепция за развитие на ловното стопанство в страната разискваха в СЛРД „Сокол“

Акценти

  • Регионален вестник Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани

Свързани публикации

Концепция за развитие на ловното стопанство на Република България бе основната точка на заседанието на Управителния съвет (УС) на ЛСРД „Сокол“ – Харманли. То бе свикано от председателя Александър Петров и се проведе в навечерието на откриването на лова за едър дивеч. Предложената концепция предизвика голям интерес и дискусии. Детайлно изработен труд от ерудиран академичен екип трябва да бъде съгласуван както с Регионалните дирекции на горите, така и с ловците в България. За да бъде преценено въздействието на концепцията, е нужно да достигне до широк кръг ловци. Затова се разглежда от ловно – рибарските сдружения. Те са се утвърдили като доброволни, стабилни организационни и финансови структури с компетентни специалисти и са се превърнали в основна единица за управление на стопанисването, ползването и опазването на дивеча. Това вече е факт при „Сокол“ – Харманли, обединяващо ловците от общините Харманли, Симеоновград и Маджарово. Концепцията цели да запази ловната дружина като структура и вътрешноорганизационна форма на ловците, в която те практикуват безопасен и отговорен лов, съхранява традициите, ловните празници и социалните контакти. В нея се подчертава, че ловната политика трябва да се интегрира с редица други национални секторни политики и най-вече с горската, аграрната, екологичната, туристическата, здравната политики. Основен приоритет е опазването, защита и подобряване на местообитанията на дивеча.
Една от интересните точки в него е Приоритет „Подготовка и квалификация на ловците”. Предложението е да се премине към модулна подготовка и обучение. Очаква се то да включва 6 месеца теоретична и 3 месеца практична подготовка с текущи тестове и оценки след всеки модул. В тази връзка членовете на Управителния съвет приеха решение да дадат възможност на кандидат-ловците да получат своята квалификация през 2022 г. при досега действащата нормативна уредба.
УС реши да организира и проведе курс за ловци.
Очаква се началото на курса да бъде на 1 март, а „Сакарнюз“ допълнително ще предостави информация за условията за записване.
В заключение УС изрази становище в подкрепа на предложената Концепция.
В Дневния ред на заседанието бяха разгледани текущи въпроси, свързани с приемане на нови ловци, разселване на фермено произведен дивеч, отчет за проведения ловен туризъм през 2021 г.

Визията и основната стратегическа цел на Концепцията е фокусирана върху устойчиво стопанисване, опазване и ползване на дивеча в условия главно на свободно развъждане, при достигнати допустими запаси. Застъпва принципите на адаптивно управление на запасите на дивеча, опазването природните местообитания и биоразнообразието в условия на интегриране на ловния с горския, аграрен и екологичен сектор. Целта на визията е да се основе на широка обществена и гражданска подкрепа.

Милена Митева
От Милена Митева октомври 14, 2021 14:55
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама

Посещения

  • 9 910 697 преглеждания