Какъв е произходът на името Ивайловград?

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 25, 2022 10:26

Какъв е произходът на името Ивайловград?

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 18 - 24 февруари 2022 г., брой 7/985 година
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

Проф. Тодор Балкански, специално за „Сакарнюз“

Мемориалното име на Орта кьой от 1934 година е предложено от правителството на Кимон Георгиев /МЗ 28 20 ДВ. 14. VIII 1934/. В Комисията по преименуването са видни езиковеди, между които и Стефан Младенов. Те се предоверяват на единственото четене на името на българския въстанически вожд и цар при руския издател на документа Г. Илинский. Този руски автор не е знаел, че в българската ономастика няма имена, подобни на това в Свърлижките евангелски листи, което е разчел като Ивайло, по съображения в малоруската и сръбската ономастика, където имената на –ло са повече от често срещани, срв. Данайло, Михайло и подобни.
В Свърлижките евангелски листи обаче е написано конкретно от автора Войсил Граматик следното:
Аз, раб Божи Констандин четец, а зовом Войсил граматик, писах книги сие презвитерю Георгия, а зовом попу Радославу в града Свърлиззя в дни царя Иваила и при епископа нишевцям Никодимя…
В преписката на Войсил Граматик името на българския въстанически вожд е в редителен падеж, следователно на новобългарски език може да се преведе единствено като Иваил.
Върху етимологията на това име са се „упражнявали“ много професори от К. Иречек, Йордан Заимов, Николай Ковачев, Любица Станковска и моя милост. Всички преди мен търсят някакво славянско име Ивай, което е прибавило –ило, за да се стигне до Ивайло. Без подкрепа в компарацията с българските ономастични факти името Иваил е просто от куманската антропонимия, разчетено означава епоним. По името на рода племето ива-ил на куманите, където крайното -ил значи „народ, племе, род“.
Всичко това съм пояснил в книгата ми „Българският цар Ивайло в светлината на езиковата археология“, ВТ 2005.
Ивайловград не е единственото призрачно име по основата Ивайло. Всеки неин носител, ако се провикне към Българския XIII в., от там няма да получи ответ! Защото име Ивайло не е съществувало. Човекът е бил си името Иваил, стб. Иваилъ.
По призрачната основа Ивайло през 1934 година е наречено селото с двойно име в Пазарджишко Кула – Касаплий. Погрешно разчетеното име Ивайло съм коментирал като селищно име в друга моя книга „Местните имена в Пазарджишко“ ВТ 2013 124.
Честа е практиката погрешно разчетени имена да заживеят в Узуса /говорим език/. Промяната или корекцията им до звученето на оригинала, често създава неудобство. Преди всичко от административен характер.
Но всичко в историята на езика ни се мени, а при ономастичните факти до тяхната истинност. Вярвам, че ще дойде времето, когато, засега познатият български цар Ивайло ще почне да бъде наричан с оригиналното си има Иваил, а неговите мемориални селищни имена с точното име Иваѝлово и Иваѝлов град.
Засега съществува само един съществен коментар на името Ивайлов град. Той е на доцент Пело Михайлов, вж. кн. му „Възпоменателни селищни имена в България“, 2012 151, срв.:

Бележката на професор П. Мутафчиев за „неуместността“ на името Ивайловград трябва да се има предвид само в историко-географски контекст. Действително Ивайло като въстанически вожд и цар не е стигал до Марица, в нейното долно течение. Имената обаче като Крумовград, Борисовград, Велинград са повече от български със стара история. Така че формата трябва само да се коригира до Иваѝлов град. По-добре е разделното изписване на тази категория са ойконими!

Снимка: Фейсбук

Сакар нюз
От Сакар нюз февруари 25, 2022 10:26
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама