За какви помощи може да се кандидатства в Тополовград и как?

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 9, 2021 10:30

За какви помощи може да се кандидатства в Тополовград и как?

Акценти

  • Регионален вестник, # 36/968 година XVIII, 8 - 14 октомври 2021 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани

Свързани публикации

За това, какви социални помощи и за кои социални групи от хора се отпускат те през този есенно – зимен сезон се обърнахме към Калинка Биволарова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Тополовград. Ето какво каза тя:
„Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференцирания доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1 юли 2008 г. се намалява с коефициент 1,639. Основа за определяне на диференцирания доход за отопление е базовият доход за отопление (БДО). Базовият доход за отопление е в размер на 150,00 лева. Имащите право за този вид подпомагане са разделени на 20 групи по различни критерии. Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тополовград до 31 октомври 2021 година. Изплащането на помощта за отопление за предстоящия зимен сезон (1 ноември 2021 г. – 31 март 2022 г.). започна от 15 септември. Общият й размер е увеличен с 27,75 лева и е в размер на 523,55 лева.
Всички граждани, които имат право на този вид подкрепа, ще получат цялата сума еднократно. Към 01.10.2021 година в Дирекция „Социално подпомагане“ – Тополовград са подадени 824 заявления-декларации на граждани от община Тополовград.
До момента сме издали заповеди за отпускане на помощ за отопление на 582 души. За същия период на миналата година са подадени 914 заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление”, обясни директорът на “Социално подпомагане”.
Допълни още, че: “На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Еднократната помощ за първокласници е в размер на 300 лева и се изплаща на два пъти. Заявления – декларации се подават след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК.
Към 30 септември сме издали 51 заповеди за отпускане на помощ на семейства за първокласници. Ако не се спазват определени условия за посещаване на училище, помощта се връща. Еднократна помощ за осмокласници за учебната 2021/2022 година е в размер на 300 лв. и се изплаща на два пъти, втората част след началото на вторият срок. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. До 30 септември сме издали заповед за помощ на 47 семейства с осмокласници, а срокът за подаване на заявления е до 15 октомври. При неспазване на условията помощите подлежат на връщане.
Задължително предучилищно образование в сила от началото на 2021 година. Съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование (в сила от началото на 2021 г.) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование.
Община Тополовград е сред общините, които към 15.09.2021 г. са приели задължително предучилищно образование за 4-годишните деца с решение на Общински съвет – Тополовград”, допълни Калинка Биволарова.

По проект „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020“ на нуждаещите се лица се предоставят индивидуални хранителни пакети, съдържащи 15 вида хранителни продукти. Променен е адресът на временния пункт в Тополовград, новият е: ул. „Христо Смирненски” № 34.
Предоставянето на пакетите в община Тополовград започна на 27 септември и ще продължи до 29 октомври.

снимка: Архив

Стоян Тонев
От Стоян Тонев октомври 9, 2021 10:30
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.