Започна ремонтът на сградата на Община Тополовград

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 20, 2021 14:53

Започна ремонтът на сградата на Община Тополовград

Акценти

  • Регионален вестник, # 15/947 година XVIII, 16 - 22 април 2021 г. Излиза всеки петък в общините: Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово

Свързани публикации

Започна санирането на сградата на Общинска администрация – Тополовград.
На 9 април бе дадено началото на изпълнението на строително-ремонтни работи по проект “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на „Сграда на Общинска администрация – гр. Тополовград“ в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”, Договор № BG06RDNP001-7.008-0006-C01, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.
Фирмата, избрана за изпълнител на строително-монтажните работи” е „СПН – Конструкшън” ООД, с. Безмер, Ямбол.
Общият размер на финансовата помощ за реализиране на проекта е 368 754.35 без ДДС.
Строителните работи включват следните дейности:
1. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата:
– подмяна на част от фасадна дограма с лоши топлотехнически характеристики на обекта с нова;
– полагане на топлоизолация от EPS по външните стени;
– топлинно изолиране на покрива – топлинно изолиране на таванската плоча, посредством полагане на топлинна изолация XPS.
2. Топлинно изолиране на под – предвижда се топлинно изолиране на пода, граничещ с неотопляем сутерен;
– подобряване на топло техническите характеристики на сградните системи, чрез изпълнение на eнергоспестяващи мерки по системите за генериране на топлина/студ и посистемите за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление.
Предвижда се подмяна на част от осветителни тела с нажежаема спирала (ЛНЖ) и старите луминисцентни лампи с LED осветление.
Ще се подмени цялата вътрешна отоплителна инсталация, както и на котелна инсталация, която ще бъде водна.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев април 20, 2021 14:53
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Реклама