ГЕРБ и БСП отново блокираха важни решения в Тополовград

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 19, 2023 16:15

ГЕРБ и БСП отново блокираха важни решения в Тополовград

Акценти

  • Регионален вестник „Сакарнюз“ 20 – 26 януари 2023 г., брой 3/1027, година XX
  • Излиза всеки петък в общините: Харманли, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани.

Свързани публикации

На 11 януари 2023 г. се проведе извънредно заседание на Об.С – Тополовград. Искането за провеждането ѝ е от 1/3 от общинските съветници.
Темата, която трябваше да обсъдят съветниците, бе по докладна, внесена от кмета – „Приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събиране, извозване, депониране на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Тополовград за 2023 г.“ На поканата за заседанието се отзоваха общо 12 от 17-те общински съветници.
В аргументацията за предложените решения кметът Божин Божинов казва и следното: “Общо необходимите приходи по проекта на план-сметката е в размер на 690 575.00 лв. Недостигът е в размер на 359 037.00 лв. в приходната част на план-сметката е разчетен да се осигури от други местни приходи по бюджета на Община Тополовград“.
Констатирано е, че размерът към момента на таксата битови отпадъци не е променяна от 13 години.
Вносителят предлага да се одобри план-сметка за извършване на дейностите по пре-доставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Тополовград през 2023 г.
Второто предложение е да се запази размерът на таксата битови отпадъци, приети с Решение №310/22.12.2009 г. на Общински съвет – Тополовград.
От протокола на заседанието става ясно, че Кера Спирова от БСП е гласувала „против“, защото „ не виждам нищо извънредно в дейност, която е повтаряема всяка година. Нямат нищо общо извънредните сесии с нормалната дейност на една Общинска администрация. Това е нещо, което би следвало да гледаме поне в края на предходната година.”
Съветникът от ГЕРБ – Васил Сяров: “Искам да попитам господин Божинов защо сега е внесена докладната. Защо не е внесена на редовната сесия, на заседанията на комисиите и кое налагаше това да не се внесе на декемврийската сесия? Всички знаем, че декемврийските сесии са преди Коледа и Нова година и защо докладната не беше внесена през декември, тогава щеше да има комисии и щяхме да питаме.“
Юристът Яна Хлебарова обясни защо се налага да се вземе спешно решение: „Срокът по закона за публичните финанси е до 15 януари 2023 г. План – сметката е направена в края на ноември 2022. От 1 декември, съгласно чл. 69 от АПК, я качихме на страницата на Общината за предложения и възражения.
Срокът за обсъждане изтече на 01.01.2023 г., такива не постъпиха и затова не можехме да я внесем за декември. Да ви припомня, че миналата година при приемането на Бюджета бе дебело подчертано от вас, които не я подкрепихте, че План-сметка „Чистота“ не се приема заради това, че не е внесена до 15 януари на текущата година, съгласно ДМДТ. Ето сега я внасяме.“

Стоян Тонев
От Стоян Тонев януари 19, 2023 16:15
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.