Традиции и обичаи в народния календар на Търново-Сеймен

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 11, 2015 13:58

След падането на България под османско владичество територията на днешния Симеоновград попада според административното деление на Османската империя към Старозагорската и Хасковската каази. Границата между двете каази е минавала по река Марица, така че земите, намиращи се на десния бряг на реката, принадлежали към Хасковската кааза, а тези на левия бряг – към Старозагорската кааза. Двете каази принадлежали към Пловдивския санджак, Одрински вилает. Българите съставлявали повече от две трети от цялото население.
Тръново е било чисто българско село. В Сеймен преобладава също българският елемент, с изключение на с. Юнузбюкю (дн. кв. “Йорданово”), където са живеели една малка част юрушки семейства (мохамедани), които през 1884 г. окончателно се изселват и напускат.
По време на османското владичество Тръново и Сеймен не са имали особено оживени връзки. Река Марица, която ги дели, била широка 250-300 м. Отделени административно и духовно, те не са чувствали необходимостта от мост, който да ги свързва. Минаването през реката ставало с леки ладии или с големи гемии. През 1873 г. след прокарването на железницата и построяването на моста отношенията между двете селища се активизират особено чрез женитбите. Диалектите, които до тогава рязко се отличавали и взаимно осмивали, започват да се приравняват, а заедно с това се приравняват нравите и обичаите. Най-много е зачитан празникът „Св. Никола”, защитник и покровител на салджиите. В негова чест се устройвали големи тържества и празненства, които траели по няколко дни.
Към края на първото десетилетие на XIX век, когато вътрешните размирици в Османската империя стихват, когато изчезват кърджалиите и даалиите, започва пълният разцвет на еснафските сдружения и преди всичко на салджийството. Както мореплавателите, така и салджиите считали за свой покровител „Свети Никола”. Църквата в Симеоновград имала този светец за свой патрон, което говори, че салджийският еснаф при изграждането й е играл важна, а може би и решаваща дарителска роля. За това говори тук – ежегодно да се чества по тържествен начин празникът на салджиите –„Св. Никола”.

Сакар нюз
От Сакар нюз декември 11, 2015 13:58
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар