Представители от БДЗП консултираха земеделски стопани в Тополовград

Тонка Славкова
От Тонка Славкова април 14, 2016 12:09

Акценти

  • Сакарско ехо, брой 14/1505, година LXXXI, година XIV, 8-14 април 2016

Свързани публикации

На 31 март Българското дружество за защита на птиците и община Тополовград организираха информационна среща със земеделските стопани. Интерес към събитието проявиха не само земеделски стопани, а и кметове на селища.
На срещата бяха разяснени условията за кандидатстване по агроеколотични дейности на Мярка10 „Агроекология и климат”. Представиха се и възможностите за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2015 – 2020 г. Стопаните получиха информация за плащанията при развитието на екологично земеделие в зоните от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”. На срещата лекторът – Едита Дифова, подчерта, че кампанията вече е започнала и се забелязва, че стопаните все по-добре се справят с кандидатстването. Тя отговори на въпроси на присъстващите. Най-голям е интересът към направление “Птици”.

Тонка Славкова
От Тонка Славкова април 14, 2016 12:09
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.