Представиха публично Бюджет – 2016 на Любимец

Дияна Атанасова
От Дияна Атанасова декември 2, 2015 18:29 Updated

Представиха публично Бюджет – 2016 на Любимец

Акценти

  • В Бюджет 2016 не е предвидено повишаване на местните данъци и такси.

Свързани публикации

Бюджетът на община Любимец за 2016 г. Ще е е 5 768 200 лв. Това стана ясна след като кметът Анастас Анастасов направи публичното му представяне 1 декември в зала „Любимец“.

През идната година като държавна субсидия в общината ще постъпят 3 234 100 лв., а от местни приходи се очакват да се съберат 2 534 100 лв. Към общинските постъпления са включени имуществени данъци, от които се очакват като приход 363 000лв. и неданъчни приходи – 1 146 000 лв. Приходите от такса „битови отпадъци“ са заложени в съответствие с проекта на план-сметката за дейностите – сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до депото в град Харманли, и са 510 000 лв.

През 2016 година приходите от продажба на нефинансови активи ще са 60 000 лв. / от продажби на земя 40 000 лв. и от продажби на сгради 20 000 лв./.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 262 900 лв., в които влизат средства за основен ремонт на общинската пътна мрежа 117 300 лв.

Разпределението на разходите по функции за следващата година е следното:

  • За Функция „Общи държавни служби“ – 1 114 093 лв.;
  • за функция „Отбрана и сигурност“ – 95 400 лв.;
  • за „Образование“ – 2 552 118 лв.
  • за „Здравеопазване“ ще се осигурят 330 282 лв.;-
  • за „Социално осигуряване и грижи“ – 306 970 лв.;
  • за „Жилищно строителство и опазване на околната среда“ – 744 104 лв. В тази сума влиза поддръжка, ремонт и осветление на улици и площади, поддръжка на зелените площи и сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота.
  • за „Култура и спорт“ от общинския бюджет са отделени 351 350 лв. В тази сума влизат възнаграждения на персонала и поддръжка на спортни бази и площадки, както и субсидия на спортните клубове по волейбол, тенис на маса, тенис на корт, баскетбол и клуб по борба.
  • за зимно поддържане на общинска пътна мрежа ще бъдат осигурени 44 000лв, а за основен ремонт на общинска пътна мрежа – 117 300 лв.

Към общината като второстепенни разпоредители на делегиран бюджет са обособени четири учебни заведения и една целодневна детска градина. С 175 000 лв. общински приходи ще се финансира част от веществената издръжка на целодневните детски градини.

В Бюджет – 2016 не е предвидено повишаване на местните данъци и такси.

Дияна Атанасова
От Дияна Атанасова декември 2, 2015 18:29 Updated
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.