Общинския съвет на Елхово гласува добива на 7 255 кубика дърва

Руска Георгиева
От Руска Георгиева януари 7, 2016 05:18 Updated

Общинския съвет  на Елхово гласува добива  на 7 255  кубика дърва

Акценти

  • Решението на Общинския съвет е взето на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни видове.

Свързани публикации

Разрешение общо 7 255 пл. м. куб. дървета да бъдат добити от общинската собственост даде Общинския съвет в Елхово на декемврийската сесия. Това ще стане в горите на селата Изгрев, Пчела и Малък Манастир.

Годишното ползване на дървесината в общинските гори се осъществява в съответствие с плановия лесосечен фонд за 2016 година. Обемът му е съгласуван с одобреният от Регионалната дирекция на горите в гр. Сливен Лесоустройствен план.

Дървесината, която ще се добива е иглолистна, тополи и дърва за огрев. Общо 5 005 пл. м. куб. е иглолистната дървесина, като 1730 ще бъде добита в Малък Манастир, а останалите 3255 пл.м .куб. ще се добият от горите на Пчела.

От горския фонд на Пчела ще си добият и 655 пл. м. куб. дърва за огрев,като цялото добито количество дървесина от селото е 3930 пл. м. Куб. Останалите тополови дървета ще се секат в село Изгрев. Те са 1595 пл. м. куб.

Решението на Общинския съвет е взето на основание Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни видове. Ползването на дървесина от горските територии става чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина. Не се разрешава обаче ползването на двата начина в едно и също насаждение едновременно. Това става само с решение на общинския съвет ,каквото в случая вече бе взето,а кмета е упълномощен да извърши съответните действия.

Руска Георгиева
От Руска Георгиева януари 7, 2016 05:18 Updated
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.