Мирослав Тумбалов иска още 36 797 лв. от община Тополовград

Стоян Тонев
От Стоян Тонев март 22, 2016 18:20

Мирослав Тумбалов иска още 36 797 лв. от община Тополовград

Акценти

  • Вестник Харманлийски НОВИНИ, брой 11/651, година XIV, 18-24 март 2016

Свързани публикации

Съдът не призна иска на Мирослав Тумбалов срещу общината. С внесена в Ямболския окръжен съд (ЯОС) искова молба юристът и бивш общински съветник в ОбС е поискал съдът да му присъди 26 300 лв. обезщетение за имуществени вреди и лихва върху главницата 10 497.15 лв. за периода 1 септември 2009 година до 1 септември 2014-та. Освен това той иска и законна лихва върху главницата, считано от датата на завеждането на иска до окончателното изплащане на сумата. Той твърди, че от септември 1999 г. до края на м. август 2009 г. община Тополовград е ползвала без правно основание собствения му имот, бившето селскостопанско летище. Там са били разположени и 50 контейнера, в които са били складирани отровни вещества. Той счита, че с това общината му е нанесла значителни щети.
В съдебното заседание, проведено на 19 февруари, V Граждански състав на Окръжния съд преценя, че искът е допустим, но по същество е неоснователен и за двете предявени суми – за обезщетението и за лихвата или общо за 36 797.15 лв. Освен всички заключения по делото съдът констатира, че искът е погасен и по давност.
След като са разгледани всички документи – исковете, възраженията и показанията на свидетелите, съдът отхвърли предявените от Тумбалов искове като неоснователни и го осъжди да заплати на община Тополовград разноските за окръжната съдебна инстанция в размер на 2 240 лв.
Взетото от съда Решение подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд Бургас.

Това не е първото дело, водено от Мирослав Тумбалов срещу община Тополовград. Те са няколко и са свързани с бившето селскостопанско летище, се водят вече от 10 години и сигурно ще продължат. По едно от тях, заведено в Арбитражния съд на БТПП и постигнато споразумение, общината изплати на Тумбалов 107 000 лв. през 2009 г.
Ето и Решенията по някои други негови дела срещу общината, които не са в негова полза:
С Решение от 05.08.2014 г. на Арбитражния съд при БТПП Община Тополовград е осъдена да заплати на адвокат Тумбалов 21 600 лв., представляващи обезщетение за вреди, причинени от поставянето на 50 бр. контейнера в имота му за периода 01.03.2008 г.-31.08.2009 г. заедно със законната лихва, считано от 06.03.2013 г. до окончателното изплащане: 10 006.23 лв. законна лихва за забава в плащането на месечно обезщетение в размер на 1 200 лв. за периода 01.03.2008-31.08.2009 год., както и арбитражни разноски.
С Решение №28/08.07.2015 г. на ВКС решението на БТПП е отменено.
С Решение №119/15.01.2007 г. постановено по дело №360/2006 г. на ЯОС е отхвърлен като неоснователен искът на Тумбалов за сумата 12 000 лв., представляваща обещетение за причинени имуществени вреди през периода 26.08.2001-26.06.2002 г.
С Решение №31/18.05.2006 г., постановено по гр.д.№8/2006 г. е отхвърлен искът на Тумбалов за сумата от 600 лв. вреди за периода 20.01.2001 г.-20.06.2001 г.

Стоян Тонев
От Стоян Тонев март 22, 2016 18:20
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.