График за прием на заявления–декларации за семейни помощи за деца през 2016 година

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 5, 2016 07:31

График за прием на заявления–декларации за семейни помощи за деца през 2016 година

Акценти

 • Този график не се отнася за семейства на роднини, близки или приемни семейства, в които има настанени деца или семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Свързани публикации

Съобщение от Социално подпомагане – Харманли

Семействата с отпуснати месечни семейни помощи след 28 юли 2015 г. няма да подават нови заявления-декларации, както и информация по график. За тези семейства важи на общо основание задължението по ЗСПД да информират дирекция „Социално подпомагане“ за промени в условията, при които е отпусната помощта в едномесечен срок от настъпването им. На лицата и семействата, подали заявления-декларации след 28.07.2015 г., срокът ще бъде удължен до достигане на 12-месечния период.

През месец януари 2016 г. подават само:

 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. януари 2015 г.
 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. март 2015 г., но имат настъпила промяна в семейно положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

През месец февруари 2016 г. подават само:

 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. февруари 2015 г.
 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. април и м. май 2015 г., но имат настъпила промяна в семейно положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

През месец март 2016 г. подават само:

 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. март 2015 г. и няма настъпили промени в обстоятелствата, при които са отпуснати помощите.
 • Лица и семейства, които са подавали заявления-декларации през м. юни и м. юли 2015 г., но имат настъпила промяна в семейно положение, местоживеене, напускане на страната, съжителство на семейни начала и др.

От месец април 2016 г. подават заявления-декларации лица и семейства, на които е изтекъл 12-месечния срок на плащане на отпуснатата помощ за деца и при които няма настъпили промени в обстоятелствата при отпускане на помощите. Заявленията-декларации ще се приемат не по-рано от месеца, следващ този, през който е изтекъл 12-месечния период на плащане на помощите за деца.

Този график не се отнася за семейства на роднини, близки или приемни семейства, в които има настанени деца или семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Сакар нюз
От Сакар нюз януари 5, 2016 07:31
Напиши коментар

2 коментара

 1. Albena Damqnova януари 6, 13:02

  Тоест, щом аз съм подала юли месец на 2015г., сега януари месец на 2016г. няма да подавам на ново документи, или пак ще подавам?

  Отговори на този коментар
 2. Albena Damqnova януари 6, 13:01

  Тоест, за детските няма да се подават нови документи януари 2016г. от тези, които са подавали през юли месец на 2015г. ли?

  Отговори на този коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.