Достойно извървян път

Сакар нюз
От Сакар нюз април 15, 2016 10:15

Достойно извървян път

Акценти

  • Сакарско ехо, брой 15/1505, година LXXXI, година XIV, 15-21 април 2016

Свързани публикации

На 23 март, две седмици преди да навърши 92 години, почина Недялко Григоров. Повече от половин век от тези години са отдадени на българското училище и най вече на образованието в Тополовградския край и някогашния Ямболски окръг.
Недялко Григоров е роден на 14 април 1924 г. в с. Устрем. Дългогодишната му професионална дейност започва в далечната 1943 г. като нередовен учител в с. Радовец и по-късно две години като редовен учител в родното му село. Неговата ръководна дейност в областта на образованието започва през 1948 г. и продължава чак до 1978 г. Отначало е началник на Околийския отдел на „Народна просвета” в Тополовград, а след създаването на Ямболски окръг през 1959 г. е назначен за началник на Окръжен отдел „Народна просвета”. Самият той счита, че тези години са най-трудните за образованието в околията и окръга.
В книгата си „Училището”, посветена на образованието в Ямболският край от килийното училище до наши дни той споделя: „Проблемите на образованието в тези райони са много и са свързани както с тежкото им икономическо състояние, така и с липсата на учебни сгради, материална база, учителски кадри, стабилни учебни програми”. Тъкмо през този труден период той завършва задочно и висшето си образование в СУ „Климент Охридски”, специалност „Педагогика”.
Три години е директор на българското училище в Куба. След проблеми от личен характер се завръща предсрочно в България и става преподавател в Педагогическия институт в Ямбол.
Цели шест десетилетия от живота си посвещава на проблемите на образованието и училището както чрез пряка работа, така и чрез множество публикации в местния и централен педагогически печат, доклади, научни съобщения, конференции, педагогически четения. Наред с това полага много грижи за утвърждаване на учителската професия, за разширяване и обогатяване на учебно-материалната база, за внедряване на положителен педагогически опит, за търсене на нови пътища, методи и форми за обучение и възпитание на младото поколение на България. Благодарен съм, че в първите 13 години от моя професионален път учителят и ръководителят ми се казваше Недялко Григоров. Поклон!
Добри Денков

Сакар нюз
От Сакар нюз април 15, 2016 10:15
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар