Достойно извървян път

Сакар нюз
От Сакар нюз април 15, 2016 10:15

Достойно извървян път

На 23 март, две седмици преди да навърши 92 години, почина Недялко Григоров. Повече от половин век от тези години са отдадени на българското училище и най вече на образованието в Тополовградския край и някогашния Ямболски окръг.
Недялко Григоров е роден на 14 април 1924 г. в с. Устрем. Дългогодишната му професионална дейност започва в далечната 1943 г. като нередовен учител в с. Радовец и по-късно две години като редовен учител в родното му село. Неговата ръководна дейност в областта на образованието започва през 1948 г. и продължава чак до 1978 г. Отначало е началник на Околийския отдел на „Народна просвета” в Тополовград, а след създаването на Ямболски окръг през 1959 г. е назначен за началник на Окръжен отдел „Народна просвета”. Самият той счита, че тези години са най-трудните за образованието в околията и окръга.
В книгата си „Училището”, посветена на образованието в Ямболският край от килийното училище до наши дни той споделя: „Проблемите на образованието в тези райони са много и са свързани както с тежкото им икономическо състояние, така и с липсата на учебни сгради, материална база, учителски кадри, стабилни учебни програми”. Тъкмо през този труден период той завършва задочно и висшето си образование в СУ „Климент Охридски”, специалност „Педагогика”.
Три години е директор на българското училище в Куба. След проблеми от личен характер се завръща предсрочно в България и става преподавател в Педагогическия институт в Ямбол.
Цели шест десетилетия от живота си посвещава на проблемите на образованието и училището както чрез пряка работа, така и чрез множество публикации в местния и централен педагогически печат, доклади, научни съобщения, конференции, педагогически четения. Наред с това полага много грижи за утвърждаване на учителската професия, за разширяване и обогатяване на учебно-материалната база, за внедряване на положителен педагогически опит, за търсене на нови пътища, методи и форми за обучение и възпитание на младото поколение на България. Благодарен съм, че в първите 13 години от моя професионален път учителят и ръководителят ми се казваше Недялко Григоров. Поклон!
Добри Денков

Сакар нюз
От Сакар нюз април 15, 2016 10:15
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.